Menu
Cart 0

Sheet size to line size graph

King Size flat sheet 108"
Queen size flat sheet 90"
Full flat sheet 81"
Twin flat sheet 66"
Model Line length below
TS3-125 top 3 lines are 106"
PLD-6x8-272 all lines are 96"
HD4-270 4 lines are 96"
PLD-6x6-204 all lines are 72"
TS3-100 top 3 lines are 87"
TS4-140 top 4 lines are 86"
TS4-200 top 4 lines are 86"